Есе Есе — невеликий за обсягом прозовий твiр, що має довiльну композицiю i висловлює iндивiдуальнi думки та враження з конкретного приводучи питання i не претендує на вичерпне й визначальне трактування теми.


Есе Есе — невеликий за обсягом прозовий твiр, що має довiльну композицiю i висловлює iндивiдуальнi думки та враження з конкретного приводучи питання i не претендує на вичерпне й визначальне трактування теми.