ПIдтекст Пiдтекст — внутрiшнiй, прихований змiст якого-небудь висловлювання.


ПIдтекст Пiдтекст — внутрiшнiй, прихований змiст якого-небудь висловлювання.