ІронIя Іронiя — художнiй троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення.


ІронIя Іронiя — художнiй троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення.