ІсторичнI пIснI Історичнi пiснi — це лiро-епiчнi твори героïчного характеру про важливi подiï минулого та вiдомих iсторичних осiб.


ІсторичнI пIснI Історичнi пiснi — це лiро-епiчнi твори героïчного характеру про важливi подiï минулого та вiдомих iсторичних осiб.