<< Главная страница

ВIршування, або ВерсифIкацIя Вiршування, або Версифiкацiя — 1. Мистецтво виражати своï думки у вiршованiй формi. 2. Система органiзацiï поетичного мовлення, в основi якоï мiститься закономiрне повторення певних мовних елементiв, що складаються на пiдставi культурно-iсторичноï традицiï певноï нацiональноï мови.


ВIршування, або ВерсифIкацIя Вiршування, або Версифiкацiя — 1. Мистецтво виражати своï думки у вiршованiй формi. 2. Система органiзацiï поетичного мовлення, в основi якоï мiститься закономiрне повторення певних мовних елементiв, що складаються на пiдставi культурно-iсторичноï традицiï певноï нацiональноï мови.


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация